Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbam o Twoją prywatność. Poniżej przedstawiam Ci zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://paniodpisania.pl. Aby chronić Twoje dane osobowe zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa, których wymagają przepisy o ochronie danych osobowych.


Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiam Ci zasady, według których przetwarzam Twoje dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych jest Monika Buchaniewicz prowadząca działalność gospodarczą jako Amadeus Solutions Monika Buchaniewicz z siedzibą przy ul. Zaułek Szkolny 14, 55-002 Kamieniec Wrocławski, NIP: 8951414900, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Możesz skontaktować się ze mną, pisząc na e-mail: testy@paniodpisania.pl

2. Podczas korzystania z serwisu https://paniodpisania.pl zbierane są Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Komunikacja z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, które zostały do nas przez Ciebie przesłane poprzez e-mail lub formularz kontaktowy umieszczony na naszej stronie. Przetwarzanie tych danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 • Podjęcie kroków niezbędnych do zawarcia umowy, a następnie do realizacji złożonego zamówienia. Przetwarzanie tych danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie).
 • Realizacja obowiązków prawnych, do których zobowiązany jest Administrator (m.in. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług). Przetwarzanie tych danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa). Dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 5 lat, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu. Początek 5-letniego okresu liczony jest od dnia końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wynika to z zapisu zawartego w art. 70 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa, tj. „zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku”.
 • Rozpatrzenie reklamacji czy roszczeń związanych z umową. Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa).
 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 • Tworzenie baz danych użytkowników oraz rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami. Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 • Wysyłanie newslettera lub innych treści marketingowych, które zawierają informacje o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach. Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (wyrażenie zgody). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zgodę na otrzymywanie newslettera lub innych treści marketingowych możesz w każdej chwili wycofać, korzystając z linku dostępnego w stopce maila lub pisząc na adres teksty@paniodpisania.pl.
 • Obsługa stron i grup na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram itp.) i wchodzenie w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych. Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). 
 • Korzystanie z komentarzy na blogu. Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody).

3. Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.: 

 • prawo dostępu do treści jego danych, 
 • prawo do przenoszenia danych, 
 • prawo poprawiania danych,
 • prawo sprostowania danych, 
 • prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 • prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, 
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. 
 • prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Dane osobowe przekazywane są podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu zapewnienia realizacji celu, dla jakiego zostały przekazane. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych osobom i serwisom współpracującym z Administratorem, w celu realizacji usług i zamówień.

Dane przekazywane są następującym podmiotom:

 • MailerLite UAB, Paupio g.28, Vilnius 11341, Litwa – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do wysyłki newslettera
 • AfterMarket.pl Limited, Chytron 3, Office 301, 1075 Nikozja, Cypr – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze
 • Fakturownia Sp. z o.o., 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8, NIP 5213704420  – w celu wystawienia dokumentów księgowych,
 • innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywritterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.
 • urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością

5. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania tych danych uniemożliwi osiągnięcie określonego celu lub zawarcia umowy.

7.Na stronie sklepu lub blogu mogą pojawiać się linki, które odsyłają do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada za treści tych stron, a użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego zapoznania się z polityką prywatności i regulaminem takiej strony.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i RODO.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika;
 • optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

6. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

 • kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę;
 • Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych;
 • Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn.

7. Podczas pierwszego wejścia na Stronę musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody.  Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść Stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w Twojej przeglądarce znajdziesz niezbędne informacje. 

8. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

9. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.